Betrokken tandemclub zoekt weldoeners - doe uw duit in het zakje van TCV

Schenkingen zijn altijd welkom!
Elk jaar ontvangen we van maatschappelijk betrokken personen en instanties kleine en grote, maar altijd zeer gewaardeerde, schenkingen.
Vorig jaar mochten we, in het kader van een door Essent georganiseerde fietstocht voor eigen personeel, een sponsorcheque van € 1500 in ontvangst nemen. Een welkome aanvulling op de kasgelden van de vereniging.
Overweegt u een schenking te doen en wil je vertrouwelijk, persoonlijk overleg voor extra informatie? Klik op het menu-item 'contact' en verzend het betreffend 'formulier schenking / donateur' uit het menu "vul in en verzend' naar de voorzitter van de vereniging. Hij/zij zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Een bijdrage kunt u ook overmaken op: IBAN rekeningnummer NL08INGB0004809233 t.n.v. tandemclubvught te Vught o.v.v. "schenking".

Bij voorbaat bedankt voor uw steun!

 

d e   v e r e n i g i n g

voorzitter: Dorotee Dalmeijer
toer-commissaris: Wim & Anita van Sonsbeek
secretaris: Angela van Meer
penningmeester: Marjan Dormans

 

t a n d e m t o c h t e n

Elke drie tot vier weken 'n tocht
van circa 45 km. In totaal 9 tochten.
Van april tot september maar niet in de grote (school)vakantie
Steeds op zaterdag van 9 tot 16 uur.

 

g e g e v e n s

Kamer van Koophandel nr. 40218496

IBAN rekeningnummer:
NL 08 INGB 0004 8092 33

 

contact secretariaat


telefoon06 - 27 45 33 95


apenstaartjesupport@tandemclubvught.nl

LegetøjBørnetøj