Tandemclub Vught

voor mensen met een visuele beperking
Ga naar boven
d e   v e r e n i g i n g

voorzitter: Toine Heesbeen
toer-commissaris: Toon de Bresser
secretaris: Angela van Meer
penningmeester: Marian Dormans

lees meer

t a n d e m t o c h t e n

Elke drie tot vier weken 'n tocht
van circa 45 km. In totaal 9 tochten.
Niet in de grote (school)vakantie
en niet in de winter
Steeds op zaterdag van 9 tot 16 uur.

lees meer

g e g e v e n s

Kamer van Koophandel nr. 40218496

IBAN rekeningnummer:
NL 08 INGB 0004 8092 33

contact secretariaat

telefoon073 - 5 03 48 25

apenstaartjesupport

?>